تاریخنامه

مورخ در سریال قهوه تلخ!

سریال "قهوه تلخ"، سریالی که این روزها شیرین می فروشد، سریالی کمدی-تاریخی است که پیرامون یک مسئله تاریخی ساخته شده است.


    دوره زمانی که در این سریال بحث می شود مربوط به اواخر زندیه و اوایل قاجاریه است. سریال معتقد است که در روند انتقال دولت زندیه به قاجاریه، یک دوره مبهم و نامکتوب وجود دارد، چرا این دوره در منابع مکتوب نشده است؟ و اینکه چه شرایطی در این دوره بر ایران حاکم بوده؟ از جمله سوالاتی است که سریال بر اساس آنها ساخته شده است.

   باید توجه داشت که این سریال در ژانر کمدی و طنز ساخته شده و بررسی و نقد ساختار سریال در تخصص من نیست و بر آن نیستم تا به آن بپردازم. (با جستجو در اینترنت می توانید نقدهایی که نسبت به این سریال مطرح شده را مشاهده کنید)

با توجه به مشاهده ١۶ قسمت از این سریال، موضوعی که به نظر جالب می رسد، شرایط و مشکلات مورخ و تاریخنگاری در حال حاضر و گذشته است که تا حدودی به جنبه هایی از آن در سریال اشاره شده است. دقت داشته باشید که در بیان برخی از مشکلاتی که مورخ با آن روبه رو بوده و هست اغراق شده، در غیر این صورت جنبه طنز آن معنایی نداشت.

مشکلاتی که در سریال برای مورخ در این دوره مطرح شده، عبارتند از:

١- در حاشیه قرار گرفتن مورخ و تاریخنگاری

٢- کم اهمیت جلوه دادن مباحث تاریخی

٣- پرداختن به تاریخ توسط افراد غیر متخصص

۴- کمبود امکانات و منابع جهت پژوهش تاریخی

وضعیت مورخ در دوره مورد بحث در سریال نیز تا حدودی شبیه به دوران معاصر معرفی شده است. باید توجه داشت، مورخی که در این سریال معرفی می شود از جمله مورخان درباری است که نمونه های آن در گذشته نیز وجود داشتند. البته  همه مورخانی که در گذشته در دربار حضور داشتند مانند مورخ سریال تحت تاثیر درباریان نبودند و به  تدوین کتب مهمی نیز نائل شده اند. (به عنوان نمونه: خواجه رشیدالدین فضل الله همدانی:جامع التواریخ).

مسائلی را که مورخ در دوره مورد بحث در سریال با آن روبه رو  است:

١- دخالت درباریان و صاحب منصبان دربار در نگارش وقایع

٢- حضور کمرنگ تاریخنگار در وقایع دربار

٣- ثبت وقایعی که خوشایند شاه و درباریان است

۴- فقدان دیدگاه تحلیلی مورخ دربار

به هرحال، اگرچه این سریال طنز است، اما طنزی است تلخ، که با خود ناگفته های بسیاری را مطرح می کند. اگر شما هم این سریال را دنبال می کنید، تاریخنامه خوشحال می شود تا نظرات شما نسبت به موضوعی که مطرح شد را دریافت کند.

   + محمدجعفر اشکواری ; ٧:۳۸ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ۱۱ آبان ۱۳۸٩
comment نظرات ()
BlogLike textcolor="#333333" linkcolor="#2f57a2" backgroundcolor="#ffffff">