تاریخنامه

جهانشناسی اسلام

    «جهانشناسی اسلام مستقیماً به اصول وحی اسلامی و به متافیزیکی که از پیام باطنی قرآن و تعلیمات درونی پیغمبر (ص) که مکمل آن است وابسته است و هدف آن فراهم آوردن بینشی است که آدمی را شایسته آن کند که جهان پدیدار را بشکافد و به حالات برتر وجود برسد و علمی از قلمرو کیهانی بسازد که همچون نردبانی زیر پای آدمی قرار گیرد و به گفته مولوی او را به "بام جهان" برساند و حتی در آن سوی آن حقیقت ماورای کیهانی را مشاهده کند که از همه طرح های تجلی کیهانی برتر است».

                                                   علم در اسلام، به اهتمام احمد آرام، ص ۴٠.

   + محمدجعفر اشکواری ; ٤:۱٩ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ٤ آبان ۱۳۸٩
comment نظرات ()
BlogLike textcolor="#333333" linkcolor="#2f57a2" backgroundcolor="#ffffff">