تاریخنامه

عینی بودن مورخ

«وقتی مورخی را به دلیل عینی بودن می ستائیم، یا می گوئیم مورخی عینی تر است، منظورمان چیست؟ مسلماً نه بدان جهت که وی صرفاً واقعیات درست تاریخ را بدست می آورد، بلکه بدان جهت که واقعیات درست را بر می گزیند، یا به اعتبار دیگر، معیار درست اهمیت و ارزش را بکار می برد».

 

                                             تاریخ چیست؟، ای. اچ. کار، ترجمه حسن کامشاد، ص١٨٠

 

 

   + محمدجعفر اشکواری ; ۳:۳٠ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ۱۳ مهر ۱۳۸٩
comment نظرات ()
BlogLike textcolor="#333333" linkcolor="#2f57a2" backgroundcolor="#ffffff">