تاریخنامه

منابع کارشناسی ارشد

 

مواد و منابع آزمون کارشناسی ارشد

رشته تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی

 

 

1. تاریخ اسلام

1.1. تاریخ صدر اسلام تا پایان امویان

**تاریخ اسلام، علی اکبر فیاض، دانشگاه تهران                                                        

    سیره رسول الله، عباس زریاب، سروش 

    تاریخ تحلیلی اسلام، سید جعفر شهیدی، تهران: مرکز نشر دانشگاهی                        .

    دولت امویان، محمد سهیل طقوش، ترجمه حجت الله جودکی، قم: پژوهشکده حوزه و دانشگاه.

2.1. تاریخ خلافت عباسی تا پایان آل بویه

   ** تاریخ خلافت عباسی از آغاز تا پایان آل بویه، سید احمدرضا خضری، تهران: سمت.         

    دولت عباسیان، محمد سهیل طقوش، ترجمه حجت الله جودکی، قم: پژوهشکده حوزه و دانشگاه.

3.1. تاریخ سلجوقیان تا سقوط بغداد

  *تاریخ ایران کمبریج ج.5، جمع نویسندگان، ترجمه حسن انوشه، تهران: امیرکبیر.[بخش یکم، صص.9 - 200]

  تاریخ مفصل ایران، عباس اقبال، تهران: ،[قسمتهای مرتبط]                                          

  سلجوقیان، ملیحه ستارزاده، تهران: سمت.                

. تاریخ تشیع

  *تاریخ تشیع 1و2، زیر نظر سید احمدرضا خضری، تهران و قم: سمت و پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. 

  تشیع در مسیر تاریخ، سید حسین محمد جعفری، ترجمه سید محمدتقی آیت اللهی، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.

5.1. تاریخ اسلام در دوره عثمانیان و صفویان

  *ایران عصر صفوی، راجر سیوری، ترجمه کامبیز عزیزی، تهران: نشر مرکز.                       

   تاریخ سیاسی احتماعی دولت صفویه،عبدالحسین نوایی و عباسقلی غفاری فرد،، تهران، سمت.                                       

  دولت عثمانی از ظهور تا زوال، اسماعیل یاقی، ترجمه رسول جعفریان، قم: پژوهشکده حوزه و دانشگاه.  

. تاریخ اسلام در مصر و شام

  *تاریخ عرب، فیلیپ حتی، ترجمه ابوالقاسم پاینده، تهران: آگه. [صص. 785 - 952]           

  *تاریخ سیاسی اسلام، حسن ابراهیم حسن، ترجمه ابوالقاسم پاینده، تهران: جاویدان. [صص. 262-282 و 486- 499]           

  جزوه دکتر جلیلی، مشهد.                  

  جزوه دکتر بادکوبه، تهران.   

7.1. تاریخ اسلام در مغرب و اندلس

  *آندلس یا تاریخ حکومت مسلمین در اروپا، محمد ابراهیم آیتی، دانشگاه تهران. 

  *تاریخ سیاسی اجتماعی شمال افریقا، عبدالله ناصری طاهری، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات،

  *جزوه دکتر جلیلی، مشهد.                

    تاریخ سیاسی اسلام، حسن ابراهیم حسن، ترجمه ابوالقاسم پاینده، تهران: جاویدان. [صص. 195-202 و 501- 518] 

8.1. وضع کنونی جهان اسلام 1 و 2

  مجموعه کتابهای سبز وزارت امور خارجه، مجلدات مربوط به کشورهای اسلامی               

  مقالات مربوط به کشورهای اسلامی در دایرةالمعارف بزرگ اسلامی و دانشنامه جهان اسلام        

  * *جزوه دکتر کاظم بیگی، تهران.              

9.1. اسلام در برخورد با غرب و استعمار

  *سیری در اندیشه سیاسی عرب، حمید عنایت، تهران: امیرکبیر.                                  

   نخستین رویاروییهای اندیشه گران ایرانی با دو رویه تمدن بورژوازی غرب، عبدالهادی حائری، تهران: امیرکبیر. 

     * *جزوه دکتر کاظم بیگی، تهران.              

      * جزوه دکتر جلیلی، مشهد.   

2. فرهنگ و تمدن اسلامی

1.2. تاریخ علوم در اسلام 1 و 2 و 3

** علم و تمدن در اسلام، سید حسین نصر، ترجمه احمد آرام، تهران: علمی فرهنگی، 1384.         

تاریخ علوم عقلی در تمدن اسلامی، ذبیح الله صفا، تهران: دانشگاه تهران.                      

تاریخ تمدن اسلام، جرجی زیدان، ترجمه علی جواهرکلام، تهران: امیرکبیر.[بخش سوم]    

کارنامه اسلام، عبدالحسین زرین کوب، تهران: امیرکبیر.   

2.2. تاریخ تشکیلات اسلامی 1 و 2

خراج و نظامهای مالی دولتهای اسلامی، ضیاءالدین الریس، ترجمه فتحعلی اکبری، اصفهان: دانشگاه اصفهان.          

 *مقالات «اقطاع»، «آئین دادرسی» و «برید» «جامگی» در دایرةالمعارف بزرگ اسلامی.                      

***جزوات دکتر سید جمال موسوی      

3.2. تاریخ هنرهای اسلامی 1 و 2

* *تاریخ عمومی هنرهای مصور، علینقی وزیری، بخش «هنر اسلامی»، تهران: هیرمند و دانشگاه تهران.      

*تاریخ هنر در سرزمین های اسلامی، انور رفاعی، ترجمه عبدالرحیم قنوات،  مشهد: جهاد دانشگاهی مشهد.  

4.2. جغرافیای تاریخی اسلام 1 و 2

*جغرافیای تاریخی کشورهای اسلامی جلد 1و 2، حسین قرچانلو، تهران: سمت. [با تاکید بر 150 صفحه اول جلد یک]

*جغرافیای تاریخی سرزمین های خلافت شرقی، گای لسترنج، ترجمه محمود عرفان، تهران: علمی فرهنگی.[بخشهایی که در مورد اول موجود نیست

6.2. تاریخ نگاری در اسلام

** تاریخنگاری در اسلام، سید صادق سجادی و هادی عالم زاده، تهران: سمت.    

. اسلام شناسی در غرب

***جزوه دکتر کاظم بیگی، تهران.            

     مطالعات اسلامی در غرب، محسن الویری، تهران: سمت.                                  

 

    تاریخچه شرق شناسی: کاوشی در سیر مطالعات اسلامی در غرب، عبدالله همتی گلیان، جهاد دانشگاهی (واحد مشهد

. تاریخ آموزش و پرورش در اسلام

*تاریخ دانشگاههای بزرگ اسلامی، عبدالرحیم غنیمه، ترجمه نورالله کسایی، تهران: دانشگاه تهران.

  تاریخ آموزش در اسلام: از آغاز تا فروپاشی ایوبیان در مصر، احمد شلبی، ترجمه محمدحسن ساکت، تهران، نگاه معاصر، 1387.

توجه:

 منابع فوق قطعی و نهایی نیستند.

منابعی که با چند ستاره مشخص شده اند دارای اهمیت بیشتری هستند.

این منابع در وبلاگ آقای دکتر مجتهدی نیز موجود است ولی سعی شد تا منابع تکمیلی و مقالات جدید  نیز معرفی شود.

 

   + محمدجعفر اشکواری ; ٩:٠٩ ‎ب.ظ ; جمعه ۱ آبان ۱۳۸۸
comment نظرات ()
BlogLike textcolor="#333333" linkcolor="#2f57a2" backgroundcolor="#ffffff">