تاریخنامه

کتاب "البلدان" از دیدگاه یعقوبی

    یعقوبی (٢٨۴ ق) نویسنده کتاب البلدان در مقدمه کتاب درباره هدف، چگونگی جمع آوری اطلاعات و عنوان کتاب می نویسد:


   «در عنفوان جوانی و رونق سن و تندی ذهن به علم اخبار و بلاد و مسافت شهرها علاقه داشتم و سن کمی داشتم که آغاز سفر کردم و سفرهایم پیوسته شد و غربتم استمرار یافت، هر جا یکی از مردم ولایتهای دیگر را می دیدم از وطن و شهر او  جویا می شدم... از زراعت و مردمش که عربند یا عجم می پرسیدم... حتی از لباس و دین و عقایدشان و حاکم  شهر و فاصله آن با شهرهای دیگر می پرسیدم. اطلاعاتی از چگونگی  فتح آن شهر، مبلغ خراج  و دشت و کوه و خشکی و دریا و گرمی و سردی هوا و آب آن به دست آوردم».

   یعقوبی متذکر می شود که سعی دارد تا اطلاعات مورد نظر را از افراد مورد موثق به دست آورد: «و آنچه را مردم موثق می گفتند یادداشت می کردم و هرچه را از مردم موثق ولایات شنیدم به دانسته های پیشین خود اضافه کردم». درباره عنوان کتاب هم می آورد: "گاه باشد که اهل علم درباره کتاب های ادب چون لغت، نحو، مغازی، اخبار و سیر گویند (مختصر فلان کتاب)، و ما این کتاب را مختصر اخبار ولایتها کردیم». البته وی در انتها با خونندگان اتمام حجت می کند و می نویسد: «اگر کسی از اخبار شهری چیزی بیابد که در کتاب ما نباشد، ما سر آن نداشته ایم که کتاب ما همه چیز را در برداشته باشد».

 

 یعقوبی، احمد بن ابی یعقوب، البلدان، (ص ۵ - ۶).

   + محمدجعفر اشکواری ; ۱٠:٥٧ ‎ق.ظ ; سه‌شنبه ٥ امرداد ۱۳۸٩
comment نظرات ()
BlogLike textcolor="#333333" linkcolor="#2f57a2" backgroundcolor="#ffffff">