تاریخنامه

تفاوت روش ایرانیان و یونانیان در توجه به علوم...

   سیریل الگود می نویسد:‌"از آغاز باید توجه داشت که ایرانیان از راهی بر ریاضیات نزدیک شدند که با راه یونانیان تفاوت داشت. یونانیان فلسفه محض و ریاضیات کاملآ نظری را با دیده تحسین می نگریستند و هدفشان در زندگی ورزیدگی فکر بوسیله تحقیق نظری و تصور بود. خلفای اسلامی بعکس همواره خواهان نتایج عملی بودند؛ از ایرانیانی که در دربار بودند همیشه خواسته می شد که نتیجه مطالعات نظری خود را در نجوم و نقشه برداری و معماری و فن کشتی رانی به کار بندند؛ حتی از آنان انتظار می رفت که به نکات کوچکتری توجه و عنایت داشته باشند، مانند کامل کردن تقویم و تعیین قبله و دقت در اندازه گیری وقت برای جلوگیری از قضا شدن نماز. بنابر این دیده می شود که محرک ایرانیان در تتبعات ریاضی عطش وصول به «علمِ دقیق» نبود بلکه بکار بستن «دقیقِ علم» بود. در طب نیز چنین شکافی بین طرز تفکر ایرانی و یونانی وجود دارد. مسئله ای که ایرانیان قرون وسطی به آن توجه داشتند کشف علل غائی بود، یعنی در صدد بودند که بدانند «چرا؟» نه اینکه «چگونه؟»"

 

  الگود، سیریل، «علم ایرانی»، ترجمه احمد بیرشک، میراث ایران، تالیف سیزده تن از خاورشناسان، ص ۴۴۵-۴۴۶.

   + محمدجعفر اشکواری ; ۱٠:٥٤ ‎ق.ظ ; جمعه ۱٤ خرداد ۱۳۸٩
comment نظرات ()
BlogLike textcolor="#333333" linkcolor="#2f57a2" backgroundcolor="#ffffff">