تاریخنامه

علم بهتر است یا ثروت؟!

  سوال بی پاسخی که همیشه مطرح بوده و در هر مقطعی با توجه به شرایط آن دوره  جوابی نیز به آن داده اند.  اگر خاطرتان باشد، یکی از موضوعات انشاء دانش آموزان همین موضوع بود (و هست). باز هم اگر به یاد بیاورید با من هم عقیده خواهید شد که دانش آموزان با چه جملات و دلایلی در صدد برتری علم بر ثروت بر می آمدند...


   اما مطلبی را در کتابی می خواندم که به نظرم رسید اگر به تمام جوانب آن دقت شود، می تواند پاسخ مناسبی برای این سوال باشد:

   در کتاب منیه المرید فی آداب المفید و المستفید آمده است که:

   امیرالمومنین علی (ع) به کمیل بن زیاد فرمود: «کمیل! علم بهتر از مال است، زیرا علم و  دانش از تو نگهبانی و پاسداری کرده و وجودت را در پناه خود قرار می دهد. ولی در مورد مال، ناگزیری که خود نگهبان و پاسدار آن باشی. علم و دانش بر تمام شئون زندگی و پدیده های هستی فرمانروا و حاکم است، در حالی که مال و ثروتِ انسان، محکوم و دستخوش اراده او می باشد. صرف مال و انفاق آن موجب نقصان و کاهش آن می گردد در حالی که انفاق علم یعنی تعلیم آن به دیگران، اندوخته هایِ علمیِ عالم دانشمند را پر بارتر و فزاینده تر می سازد».

شهید ثانی، منیه المرید فی آداب المفید و المستفید، ترجمه محمد باقر حجتی، ص ۶٣-۶۴.

   + محمدجعفر اشکواری ; ٩:٤٤ ‎ق.ظ ; سه‌شنبه ٢۸ اردیبهشت ۱۳۸٩
comment نظرات ()
BlogLike textcolor="#333333" linkcolor="#2f57a2" backgroundcolor="#ffffff">