تاریخنامه

نگاهی تاریخی به یکی از سریال های نوروزی

   ایام نوروز و سریالهای نوروزی نیز به اتمام رسید. شاید شما هم از بینندگان سریالهای تلوزیونی بوده اید. از شما چه پنهان من هم در این مدت یکی از سریالها را دنبال می کردم.


   بگذریم از اینکه این سریالها با چه اهدافی تولید می شوند و یا اینکه از نظر ساخت و محتوا داری چه کیفیتی هستند و اینکه تا چه حد توانسته اند مخاطبان را پای گیرنده ها میخکوب کنند. نگاه من به سریال مورد نظر نگاهی تاریخی بود.

   در سریال مورد نظر موضوعی که برجسته به نظر می رسید، بحث پیرامون ارث و میراث پدر خانواده بود. جدای از خنده و شادی را که اغلب صحنه ها با خود داشت، قصه غصه ریشه داری را مطرح می کرد که انسانها در طی دوران های متمادی با آن دست و پنجه نرم کرده اند. و آن بحث پیرامون دستیابی به مال و اموال بیشتر و کسب قدرت بوده است. اگرچه در پایان این سریال مانند سریال های دیگر  همه چیز به خوبی و خوشی تمام شد ولی در طول تاریخ همواره این گونه نبوده و حتی به قیمت جان انسانها نیز تمام می شده است.

   به نظر من بسیاری از صحنه های این سریال یادآور دربار و دارالخلافه ها در طول تاریخ و کشمکش های بین فرزندان و اطرافیان برای به دست آوردن ثروت و مال بیشتر و در نهایت بحث جانشینی بود. همیشه در طول تاریخ این مباحث مطرح بوده و در بسیاری از موارد نیز به ضرر حکومت و افراد تمام شده است. با نگاهی به تاریخ موارد بسیاری از این مشاجرات و درگیری ها را می توان مشاهده کرد. در دوره امویان همین بحث های جانشینی و کسب قدرت و ثروت از عوامل مهم سقوط آنان به شمار می آید. از زمانی که معاویه با انتخاب یزید تمام قوانین جاری را زیر پا گذاشت این مباحث آغاز شد و بعد از مرج راهط نیز مروان شروط تعیین شده را کنار زد و درگیری ها ادامه یافت. در دوره های بعدی نیز اینگونه بوده است. بعد از مرگ هارون و کشمکش هایی که بین امین و مامون رخ داد و سرانجام به مرگ امین ختم شد. و یا زمان متوکل عباسی با وجود اینکه وی تمام قلمرو را بین سه پسرش تقسیم کرده بود، بازهم در نهایت در همین درگیری ها به قتل رسید و یکی از فرزندان وی قدرت را در دست گرفت.  از این موارد در تاریخ بسیار است.

   سریال کشمکش بر سر میراث و ارثیه و کسب قدرت بیشتر قدمتی به درازای عمر انسان ها دارد و امروزه نیز متاسفانه گریبانگیر بسیاری از خانواده ها شده است.

 از نکات مهم این سریال می توان به نقش و نفوذ زنان اشاره  کرد که می توانستند بسیاری از نظرات را تغییر دهند و در برخی موارد نیز صحنه گردان اتفاقات بودند.

 به امید اینکه تمام این مشاجرات و کشمکش ها مانند آنچه در سریال اتفاق افتاد ختم به خیر شوند...

 

   + محمدجعفر اشکواری ; ٥:٤٢ ‎ب.ظ ; دوشنبه ۱٦ فروردین ۱۳۸٩
comment نظرات ()
BlogLike textcolor="#333333" linkcolor="#2f57a2" backgroundcolor="#ffffff">