تاریخنامه

درد مشترک!

   این مردمی که در اطراف و اکناف عالم ارتباطات قلبی و آرمانی با یکدیگر پیدا می کنند، چه چیز مشترکی دارند که آنان را به هم پیوند می دهد، و در مقابل آنان را از همسایه ها و هموطنهای خود می برد؟

این عامل درد مشترکی است که آنها دارند: درد از ظلم و تجاوز و استعمار

(شهید مطهری، خدمات متقابل اسلام و ایران، ص 37)

   + محمدجعفر اشکواری ; ۱:٢۳ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ٦ اسفند ۱۳۸۸
comment نظرات ()
BlogLike textcolor="#333333" linkcolor="#2f57a2" backgroundcolor="#ffffff">