تاریخنامه

بسیار سفر باید تا پخته شود خامی...

    به نظرم این عنوان برای این پست مناسب است، حالا شما ادامه مطالب را بخوانید شاید نظر من تایید شد.

    شمس الدین ابوعبدالله محمدبن احمدبن ابوبکربنّاء مَقدسی بشّاری(335-380ق)

    جد وی بنّا بود و در ساختن بندر عکّا در عصر احمد بن طولون شرکت داشت. خاندان مادرش از دهکده بِیَر از توابع قومس بود. مقدسی مولف کتاب "احسن التقاسیم فی معرفه الاقالیم" است. وی این کتاب را در سن چهل سالگی تالیف کرد.


    مقدسی سفرهای زیادی به سرزمین های مختلف جهان اسلام داشته  و بیشتر مناطق به جزء اندلس و سند را دیده است. خلاصه ایی از داستان سفرهایش در این قسمت  آورده می شود: 

   "بدان که گروهی از اهل علم و وزیران در این باب تالیفات مختلف کرده اند که بنای همگی بر سماع است، ولی اقلیمی نبود که ما نرفتیم و وضعی نبود که ندیدیم، خزانه پادشاهی نبود که ملازم آن نشدم و تالیفی نبود که ندانستم، زاهدانی نبود که با آن ها معاشرت نکردم، به سی و شش عنوان خوانده شدم، همچون مَقدسی، فلسطینی، مصری، مغربی و...این به سبب اختلاف ولایتها بود که بدیدم و جاها که رفتم. فقیه شدم، زاهد شدم، عبادت کردم، فقه آموز شدم، بر منابر خطبه خواندم، در مجلس ها سخن گفتم، با صوفیان هریسه خوردم، با خانقاهیان ترید خوردم، با جاشوان عصیده خوردم، شبها از مساجد رانده شدم، از بیابانها گذشتم، در صحراها سرگردان شدم، با سلطان بودم، غلام داشتم، به خطر غرق افتادم، راه کاروانمان را بریدند، خدمت قاضیان و بزرگان کردم، با سلاطین و وزیران سخن گفتم، با رهروان معابر تاریک همگام شدم، به زندان ها افتادم، به تهمت جاسوسی گرفتار شدم، آب گران خریدم، کلیسا رفتم، بر اسب نشستم، در برف و باد راه پیمودم، بارها نقشه قتل مرا کشیدند، خلعت شاهان به تن کردم، برهنه ماندم، محتاج شدم، بزرگان با من مکاتبه کردند، اشراف توبیخم کردند، اطاعت ناکسان کردم، اوباش به دنبالم افتادند، به حمامهای طبریه و قلعه های ایران رفتم.....، این مقدار بگفتم تا هرکه کتاب ما را ببیند بداند که آن را بیهوده تصنیف نکرده ایم و بناحق فراهم نیاورده ایم"

  احسن التقاسیم فی معرفه الاقالیم، بیروت-لبنان، داراحیاء التراث العربی، ص 49-51.

   + محمدجعفر اشکواری ; ٤:٢٧ ‎ب.ظ ; دوشنبه ٥ بهمن ۱۳۸۸
comment نظرات ()
BlogLike textcolor="#333333" linkcolor="#2f57a2" backgroundcolor="#ffffff">