تاریخنامه

معرفی کتاب

اسناد سلطانی (اسناد آرشیو عثمانی در باره ایران):  تصحیح: سید علی موجانی - علی ارغون چنار - محمد علی کاظم بیگی

   همسایگی چند قرن ایران و عثمانی اسناد مکتوب فراوانی را به همراه داشته است که هرچند بخش ناچیزی از آن در ایران مانده، هزاران برگ آن در آرشیو عثمانی در استانبول موجود است...


اسناد سلطانی شامل کتابی است با بیش از 800 صفحه که محتوای آن کاربرگه های اسنادی است که به نوعی به ایران مربوط می شده است. این اسناد توسط سه نفر که آگاهی به زبان ترکی داشته اند به فارسی درآمده است. خانمها اسرا دوغان و نزاهت باشچی به همراه آقای ویس باشچی. آقای موجانی و دوستانشان هم کار نظارت و انتخاب اسناد را بر عهده داشته و همت کرده اند تا این مجموعه به چاپ برسد.
بخش عمده ای از این اسناد حاوی مسائل سیاسی است اما به جز آن اسناد مربوط به حوزه اقتصاد و اجتماع و فرهنگ بسیار فراوان است. بنابرین محققانی که در حوزه های مختلف در تاریخ و فرهنگ این منطقه کار می کنند می توانند از آن استفاده کنند.
وجود فهرست اعلام و امکنه در پایان کتاب کار را بسیار آسانتر می کند گرچه پس از یافتن اسناد نوبت به دستیابی به اصل آنها است که باید از راه ههایی که ممکن است فراهم کرد. با این حال مهم این است که قدم اول برداشته شده است. 

 

 

منبع: کتابخانه تخصصی تاریخ اسلام و ایران

   + محمدجعفر اشکواری ; ۱٠:۳۸ ‎ق.ظ ; یکشنبه ۱٧ آبان ۱۳۸۸
comment نظرات ()
BlogLike textcolor="#333333" linkcolor="#2f57a2" backgroundcolor="#ffffff">