تاریخنامه

گفت و گوی شرق و غرب جهان اسلام

گفت و گوی شرق و غرب جهان اسلام عنوان کتابی است که توسط دکتر بهرام امانی (عضو هیأت علمی گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه زنجان) ترجمه و در انتشارات نشر نگاه معاصر به چاپ رسیده است. این کتاب محصول گفت و گوهای دو تن از روشنفکران نومعتزلی جهان عرب یعنی حسن حنفی از مصر و محمد عابد جابری از مراکش است که در مجله الیوم السابع انجام گرفته بود و سپس در کتابی با عنوان «حوار المشرق و المغرب» به چاپ رسید.


آنها مهمترین موضوعات و مسائل اساسی مورد بحث عصر حاضر مسلمانان را از دو دریچه شرق و غرب جهان اسلام بررسی و بیان کرده اند. البته باید توجه داشت که تمرکز اصلی آنها بر جهان عرب است و مراکش به عنوان نماینده غرب جهان اسلام و مصر به عنوان شرق جهان اسلام در نظر گرفته شده است. مسائلی که مورد بحث قرار گرفته اند عبارتند از: دور از منطق «فرقه ناجیه»، بنیادگرایی و مدرنیته، سکولاریسم و اسلام، اتحاد عرب: منطقه ای یا التقاطی، لیبرالیسم، نوآوری و سنت، ناصریه، درنگی جهت بازنگری، عرب و انقلاب فرانسه، مساله فلسطین.

شیوه گفت و گو به این صورت است که ابتدا یکی از آنها مساله ای را مطرح کرده و سپس دیگری آن موضوع را از زاویه دید خود بررسی و تبیین می کند. نکته ای که در این مباحث وجود دارد این است که هر دو آداب گفت و گو را رعایت کرده و بدون این که یکدیگر را متهم کنند درصدد برآمده اند تا برای هر یک از موارد مذکور راه حلی بیابند. اگرچه راه حل هایی که ارائه می دهند یکسان نیست (بویژه در مساله فلسطین)، اما این می تواند نمونه ای از همکاری های روشنفکران و عالمان جهان اسلام باشد تا در مقابل هجمه هایی که به وحدت و یکپارچگی جهان اسلام صورت می گیرد، راه حل های مشخصی ارائه کنند.

از آنجا که ایران نیز به عنوان یکی از قطب های اصلی جهان اسلام به شمار می رود و برخی از مسائلی که در این گفت و گوها بحث شده در کشور ما نیز مطرح است، شایسته است تا اندیشمندان در این زمینه ها به گفتگو پرداخته و یا با عالمان و روشنفکران دیگر سرزمین های اسلامی به مباحثه پرداخته تا به وحدت جهان اسلام که همواره مورد تأکید است، دست یابیم.

   + محمدجعفر اشکواری ; ۱۱:٠٤ ‎ق.ظ ; یکشنبه ٢٢ دی ۱۳٩٢
comment نظرات ()
BlogLike textcolor="#333333" linkcolor="#2f57a2" backgroundcolor="#ffffff">