تاریخنامه

خلعت سلطانی!

«از بهر روز عید، سلطان محمود [غزنوی] خلعتِ هر کس تعیین می کرد. چون به طلخک رسید فرمود که پالانی بیارید و بدو دهید. چنان کردند. چون مردم خلعت پوشیدند، طلخک آن پالان در دوش گرفت و به مجلس سلطان آمد و گفت: ای بزرگان، عنایت سلطان در حق منِ بنده از اینجا معلوم کنید که شما همه را خلعت از خزانه فرمود دادن و جامه خاص از تن خود برکند و در من پوشانید!»

رساله دلگشا (به انضمام رساله های تعریفات، صد پند و نوادرالامثال)، خواجه نظام الدین عبید زاکانی، ترجمه و توضیح علی اصغرحلبی، ص 156.

   + محمدجعفر اشکواری ; ٩:۱۸ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ۱٧ مهر ۱۳٩٢
comment نظرات ()
BlogLike textcolor="#333333" linkcolor="#2f57a2" backgroundcolor="#ffffff">