تاریخنامه

معرفی مقاله

مقاله ایی با عنوان historical events an the quran

از کتاب the quran: an encyclopedia

نویسنده: oliver leaman

استاد فلسفه دانشگاه کنتاکی آمریکا

2006

(بزودی کتاب وی را به صورت کامل معرفی می کنم)


   + محمدجعفر اشکواری ; ٩:۳٠ ‎ب.ظ ; جمعه ۸ آبان ۱۳۸۸
comment نظرات ()
BlogLike textcolor="#333333" linkcolor="#2f57a2" backgroundcolor="#ffffff">