تاریخنامه

عبرة من رأی!

ابن جبیر (539-614 ق) از افرادی است که سفرنامه اش اطلاعات جغرافیایی، سیاسی، تاریخی، اجتماعی و فرهنگی فراوانی دارد. ابن جبیر سه مرتبه از اندلس به سمت شرق و با هدف زیارت خانه خدا به مسافرت پرداخت. مطالب سفرنامه وی مربوط به سفر اول وی می شود که طی سالهای 578 تا 581 ق صورت گرفت.


ابن جبیر بعد از گشت و گذار در بغداد، عازم سامرا می شود. بعد از ورود به روستایی به نام حَربَه و هنگامی که سامرا را می بیند، این گونه در وصف آن شهر سخن می گوید: «در برابر این منطقه، در بخش شرقی رود، شهر «سَر مَن رأی» قرار دارد که امروز به راستی «عبرة مَن رأی» شده است. کجاست مُعتصمش؟ و چه شد و کجا رفت مُتوکلش؟! باری، شهری است بزرگ که ویرانی بر آن چیره شده، مگر پاره ای نقاط که امروز آباد است».

                          سفرنامه ابن جبیر، ترجمه پرویز اتابکی، ص 281-282.

   + محمدجعفر اشکواری ; ۱٢:٠۸ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ۱۱ بهمن ۱۳٩٠
comment نظرات ()
BlogLike textcolor="#333333" linkcolor="#2f57a2" backgroundcolor="#ffffff">