تاریخنامه

گداهای جُرجانیه!

«رسم گدائی در آنجا این قسم است که گدا درب خانه نمی ایستد، بلکه داخل خانه یکی از ایشان شده یکساعت در کنار آتش می نشیند و پس از آنکه خود را گرم کرد می گوید: «پکند» یعنی نان، اگر به او چیزی دادند، می گیرد و اگر ندادند، بیرون می رود».

                       سفرنامه ابن فضلان، ترجمه ابوالفضل طباطبائی، ص 66.

(جرجانیه:تلفظ عربی شهر تاریخی گُرگانج یا اورگنج است که در کرانه رود جیحون قرار داشت و به عنوان مرکز خوارزم به شمار می رفت).

   + محمدجعفر اشکواری ; ۱٢:٥٦ ‎ب.ظ ; شنبه ۱ بهمن ۱۳٩٠
comment نظرات ()
BlogLike textcolor="#333333" linkcolor="#2f57a2" backgroundcolor="#ffffff">