تاریخنامه

احساس غربت!!

فضل بن سهل یکی از مناطق اطراف گرگان به نام  "جور" را در مقابل پرداخت مبلغی به مسلم بن ولید واگذار می کند. مسلم بن ولید که شاعر و ظاهراً از اهالی کوفه یا بغداد بوده، پای در سرزمینی می نهاد که با موطن خود تفاوت بسیاری داشت. مسلم بن ولید تا آخر عمر در آنجا سکونت داشت. روزی در اواخر عمر خود در حالیکه از منطقه ای می گذشت درخت خرمایی را مشاهده می کند. ظاهراً چنان غربت و دوری از وطن در وی تاثیر گذاشته بود که با دیدن آن نخل خرما، دو بیت شعر زیر را می سراید:

«ألا یا نخلة بالـسـفـــ-                -ح من أکناف جرجان

ألا إنــــی وإیـــــــــاک                  بــجرجــــــان غـریبـان»

(ای نخل روئیده در گرگان، من و تو در گرگان غریب هستیم)

         یاقوت حموی، معجم البلدان، ذیل «جرجان».

 

   + محمدجعفر اشکواری ; ۱٠:۳٠ ‎ق.ظ ; شنبه ٢۱ آبان ۱۳٩٠
comment نظرات ()
BlogLike textcolor="#333333" linkcolor="#2f57a2" backgroundcolor="#ffffff">