تاریخنامه

یاران دیروز...!!

هرکه ناموخت از گذشت روزگار         نیز ناموزد زهیچ آموزگار

   + محمدجعفر اشکواری ; ٧:٢٧ ‎ق.ظ ; شنبه ۳٠ مهر ۱۳٩٠
comment نظرات ()
BlogLike textcolor="#333333" linkcolor="#2f57a2" backgroundcolor="#ffffff">