تاریخنامه

بازسازی گذشته

«همه مراحل توصیف شده کار محقق-جمع آوری مدارک، مطالعه و بررسی، تحلیل، طبقه بندی آنها و ...- با حل یک مسئله اصلی یعنی- بازسازی گذشته انجام می گیرد. این مسئله با مشکلات بزرگی همراه است. اول از همه اینست که مورخ در واقع فقط با قطعات بریده گذشته که باید آنها را یکی یکی در جایشان بگذارد، سروکار دارد. دوم اینکه هر قسمت گذشته که در ماخذ انعکاس نیافته است، برایش ناشناخته خواهد ماند...بنابراین مورخ گذشته را بازسازی می کند، اما کدام گذشته را؟ آنچه را که در واقع اتفاق افتاده یا چیز دیگر را؟ مسلم است که مورخ نمی تواند همه آنچه را که بوده بازسازی کند...نباید نقش مورخ در بازسازی گذشته را بزرگ کرد...گذشته ای که او بازسازی می کند، کامل و منطبق با واقعیت گذشته نیست، از جهتی کمتر از آنچه بوده خواهد بود. زیرا منابعی که در اختیار مورخ قرار دارد، همواره محدویت هایی دارند. ولی از لحاظ دیگر آشکارتر از حقیقت به نظر می رسد، زیرا مورخ درباره وقایع معاصران حوادث می داند. ژ. د.دونت مورخ بلژیکی با استناد به آن می گوید که گذشته ای که مورخ بازساری کرده حقیقی تر از واقعیت است. ضرورتی برای رد این ادعای غلط نیست. برای نفوذ ما به گذشته و تجدید ساختمان کامل(بازسازی گذشته)، همواره مرز شناخته شده ای وجود دارد».

                          تاریخ چیست؟، ن.آ. یروفه یف، ترجمه محمد تقی زاده، ص ١٧٣-١۶٩.

   + محمدجعفر اشکواری ; ۱۱:۱٢ ‎ق.ظ ; شنبه ۱٤ خرداد ۱۳٩٠
comment نظرات ()
BlogLike textcolor="#333333" linkcolor="#2f57a2" backgroundcolor="#ffffff">