تاریخنامه

تاریخ و جامعه

«اگر ما به نقشی که تاریخ در حیات جامعه بازی می کند توجه نکنیم، تعریف علم تاریخ ناقص می ماند».

                                                   ن. آ. یروفه یف، تاریخ چیست؟، ص ١٧٧.   + محمدجعفر اشکواری ; ۱٠:٥٠ ‎ق.ظ ; چهارشنبه ٢٥ اسفند ۱۳۸٩
comment نظرات ()
BlogLike textcolor="#333333" linkcolor="#2f57a2" backgroundcolor="#ffffff">