تاریخنامه

حاجب (پرده دار)

«پرده دار باید مردی میانسال باشد در فاصله میان سی سال و پنجاه سال که کارها را به تجربت دریافته باشد و یا پیری باشد خودنگهدار و روزگارآزموده با دوراندیشی و خردی که او را به سوی صواب راهنمون شود تا بداند که چه را انجام دهد و چه را ترک کند، این شخص باید خوش چهره باشد، راه های درآمد و بیرون‌شد را بداند و اطرافیان را در کارهایی که به عهده دارند مرتب کند، بدانگونه که هیچکس از آنها از حد خویش تجاوز نکند، و آنچه که تحمل آن را ندارد بر او تحمیل نشود. ایشان را چنان مراعات کند که به تحفظ در کارها و مداومت بر خدمت بی هیچ اخلالی، و بی هیچ سهل انگاری بپردازند».

ابوالحس هلال بن محسن صابی، رسوم دارالخلافه، ترجمه محمدرضا شفیعی کدکنی، ص 53.

   + محمدجعفر اشکواری ; ۱٠:۳٦ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ۱٠ اردیبهشت ۱۳٩٤
comment نظرات ()
BlogLike textcolor="#333333" linkcolor="#2f57a2" backgroundcolor="#ffffff">