تاریخنامه

در فواید علم تاریخ!

"بدانکه علم تاریخ علمیست مشتمل بر شناختن حالات گذشتگان این جهان که چون اهل بصیرت به نظر اعتبار بر مصداق "فاعتبرو یا اولی الابصار" نگاه کنند بدلیل عقلی که "فاعتبرو یا اولی الالباب" بدانند که احوال مردمِ حال را مآل کار بر همان منوال خواهد بود و غرض از آن مجرد قصه خوانی و خوش آمد طبع و هوای نفسانی نباشد و غرض کلی و مقصود اصلی بر آن باشد که از داشتن آن فایده دین و دنیا به حاصل آرد که اگر مقصود از آن فایده دارین نبودی، خدای تعالی عزشأنه، در کلام مجید ذکر انبیا و اولیا که پادشاهان دین و دنیااند نکردی و احوال کفره و فجره و فسقه را که "خسرالدنیا و الاخره"اند هم باستقصا یاد نفرمودی...".

   مرعشی، تاریخ طبرستان و رویان و مازندران، تصحیح عباس شایان، ص 4.

   + محمدجعفر اشکواری ; ٤:٢٢ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ۱۳ امرداد ۱۳٩٠
comment نظرات ()

میدان نقش جهان...

هفته گذشته طی روزهای پنج شنبه و جمعه 30 و 31 تیرماه به اصفهان رفتم. در فرصت اندکی که در اختیارم بود، سعی کردم حداقل چند بنای تاریخی را نیز از نزدیک ببینم. میدان نقش جهان یکی از آن مکان هایی بود که به آنجا رفتم. برای اولین بار بود که وارد میدان نقش جهان می شدم. ابتدا با مشاهده چند دستگاه اتوبوس واحد شهری تعجب کردم و با خودم فکر کردم که آنها در بیرون از محوطه در حال حرکت هستند.

ادامه مطلب
   + محمدجعفر اشکواری ; ٥:٥٦ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ٦ امرداد ۱۳٩٠
comment نظرات ()

همایش ملی اشکورشناسی

فروردین امسال بود که متوجه شدم قرار است همایشی با عنوان "همایش ملی اشکورشناسی" با محورهای جاذبه های گردشگری، اقتصادی، تاریخی، طب سنتی، مردمشناسی، صنایع دستی، معماری و گویش های محلی و ...برگزار شود. با جستجو دریافتم که پژوهشکده گیلانشناسی و دانشگاه گیلان و برخی نهادهای دیگر مرتبط قصد دارند تا در خرداد ماه این همایش را برگزار نمایند. با خواندن این خبر خیلی خوشحال شدم چون یکی از آرزوهای همیشگی ام در حال تحقق بود.

ادامه مطلب
   + محمدجعفر اشکواری ; ٩:٥٧ ‎ق.ظ ; شنبه ۱ امرداد ۱۳٩٠
comment نظرات ()
BlogLike textcolor="#333333" linkcolor="#2f57a2" backgroundcolor="#ffffff">