تاریخنامه

بهار...

زباغ ای باغبان ما را همی بوی بهار آید---------------کلید باغ ما را ده که فردامان به کار آید

کلید باغ را فردا هزاران خواستار آید-----------تو لختی صبر کن چندان که قُمری بر چنار آید

چو اندر باغ تو بلبل به دیدار بهار آید------------- ترا مهمان ناخوانده به روزی صد هزار آید

کنون گر گلبنی را پنج شش گل در شمار آید-----چنان دانی که هر کس را همی زو بوی یار آید

بهار امسال پندار همی خوشتر ز پار آید------ وزین خوشتر شود فردا که خسرو از شکار آید

بدین شایستگی جشنی بدین بایستگی روزی-- ملک را در جهان هرروز جشنی داد و نوروزی

                                                                 (فرخی سیستانی «د. ۴٢٩ق.»)

 

ادامه مطلب
   + محمدجعفر اشکواری ; ۱۱:۱٤ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ٢٥ اسفند ۱۳۸٩
comment نظرات ()

تاریخ و جامعه

«اگر ما به نقشی که تاریخ در حیات جامعه بازی می کند توجه نکنیم، تعریف علم تاریخ ناقص می ماند».

                                                   ن. آ. یروفه یف، تاریخ چیست؟، ص ١٧٧.

ادامه مطلب
   + محمدجعفر اشکواری ; ۱٠:٥٠ ‎ق.ظ ; چهارشنبه ٢٥ اسفند ۱۳۸٩
comment نظرات ()

بدون شرح!

   + محمدجعفر اشکواری ; ٥:۱٩ ‎ب.ظ ; یکشنبه ۱٥ اسفند ۱۳۸٩
comment نظرات ()

او بر می گردد...؟

سال گذشته که مراسم بزرگداشت امام موسی صدر در دانشکده الهیات دانشگاه تهران برگزار شد، با داماد ایشان صحبت کردم و از ایشان درباره امام موسی صدر پرسیدم و این که، آیا امیدی به بازگشت امام موسی صدر وجود دارد؟ ایشان توضیحاتی دادند و گفتند: توکل بخدا...

ادامه مطلب
   + محمدجعفر اشکواری ; ۳:٥٤ ‎ب.ظ ; دوشنبه ٩ اسفند ۱۳۸٩
comment نظرات ()

قهر یزدانی...

امیرمعزی از شعرای دربار ملکشاه سلجوقی بعد از مرگ خواجه نظام الملک در رمضان سال ۴٨۵ق. و ملکشاه در شوال همان سال، ابیات زیر را سرود:

رفت در یک مه به فردوس برین دستور پیر     شاه برنا از پس او رفت در ماه دگر

کرد ناگه قهر یزدان عجز سلطان آشکار     قهر یزدانی ببین و عجز سلطانی نگر

                                                               «دیوان امیرمعزی، ص ۴٠۵»

 

   + محمدجعفر اشکواری ; ۱٠:٠٩ ‎ق.ظ ; جمعه ٦ اسفند ۱۳۸٩
comment نظرات ()
BlogLike textcolor="#333333" linkcolor="#2f57a2" backgroundcolor="#ffffff">