تاریخنامه

تهران...

حدود ٢١۵ سال قبل و در سال ١١٧۴هـ.ش آقامحمدخان قاجار تهران را به عنوان پایتخت ایران انتخاب کرد. بسیاری از این انتخاب به عنوان "شاهکار" یاد می کنند. اگر گاهی به مناطق کوهستانی، تفریحی و توریستی اطراف تهران سفری داشته باشید، متوجه این موضوع خواهید شد.

ادامه مطلب
   + محمدجعفر اشکواری ; ۸:٤۳ ‎ب.ظ ; جمعه ٢٤ دی ۱۳۸٩
comment نظرات ()

دزدیده چون جان می روی اندر میان جان من...

دزدیده چون جان می روی اندر میان جان من

                                   سرو خرامان منی ای رونق بستان من

چون می روی بی‌من مرو ای جان جان بی‌تن مرو

                              وز چشم من بیرون مشو ای شعله تابان من

 

ادامه مطلب
   + محمدجعفر اشکواری ; ۱٠:٢٠ ‎ب.ظ ; شنبه ۱۸ دی ۱۳۸٩
comment نظرات ()

غَژگاو...

اگرچه آلبتَگین مقدمات تاسیس سلسله غزنویان را فراهم کرد ولی سَبکتَگین-داماد وی- توانست با سیاست و تدبیر موقعیت غزنویان را استحکام بخشد و بعدها سلطان محمود غزنوی بر قدرت غزنویان افزود.

ادامه مطلب
   + محمدجعفر اشکواری ; ٦:٢٠ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ۱٤ دی ۱۳۸٩
comment نظرات ()

اندر مهمانی و مهمان شدن!

«اما مردمان بیگانه را هر روز مهمانی مکن که هر روز بسزا بحقِ مهمانی نتوان رسید. بنگر تا بیک ماه چند بار میزبانی خواهی کردن. آنکه سه بار خواهی کردن یک بار کن و نفقاتی که در آن سه مهمانی خواهی کردن درین مهمانی کن تا خوانِ تو از هر عیبی بری بود و زبانِ عیب جویان بر تو بسته بود. و چون مهمانان درِ خانه تو آیند هر کسی را پیش باز همی رو و تقربی همی کن اندر خورِ ایشان و تیمار هر کسی بسزا همی دار...

اگر مهمان شوی مهمان هر کسی مشو که حشمت را زیان دارد. و چون شوی، سخت گرسنه مشو و سیر مشو که اگر نان نتوانی خوردن میزبان بیازارد و اگر بافراط خوری زشت باشد. و چون در خانه میزبان شوی جایی نشین که جای تو باشد...»

                     عنصرالمعالی کیکاوس، قابوس نامه، تصحیح غلامحسین یوسفی، ص٧١و٧۵.

   + محمدجعفر اشکواری ; ٤:٢٤ ‎ب.ظ ; جمعه ۳ دی ۱۳۸٩
comment نظرات ()
BlogLike textcolor="#333333" linkcolor="#2f57a2" backgroundcolor="#ffffff">